Medicine Hat, Alberta

City Medicine Hat, Alberta

References

  1. Sheen, Lila