Stibb Kilkhampton, Cornwall, England

References

  1. Deiman, James Jacobi